Klinik Testler ve Bataryalar

Klinik Testler ve Bataryalar

Klinik testler, genellikle psikoterapiye başlarken danışanı daha iyi ve zamandan tasarruf ederek tanımamıza olanak sağlayan yapılandırılmış, danışanın zayıf/güçlü yanlarını ve terapötik ihtiyacını anlamaya yönelik geçerliliği ve güvenilirliği olan testlerdir. Klinik görüşme esnasında paylaşımlar belli bir konu üzerine yoğunlaşabilir ve sorunun kaynağı dolaylı yoldan daha uzun sürede ortaya çıkabilir, bu anlamda seanslara başlamadan yapılan klinik testleri kullanmak danışanın ihtiyacının daha erken saptanmasını sağlar.

Psikolojik testlerler, insan davranışının, bilişinin ve duygularının var olan olgusunu saptamak ya da zaman içerisinde değişimini anlamak üzerine kurgulanmıştır. Bazı testler seans içerisinde tekrarlanabilir ve psikoterapinin etkinliğini anlamak üzerinde kullanılabilir.

İnternette birçok psikolojik profili değerlendirdiğini iddia eden testler olsa da psikoloğun yaptığı testler bunlardan farklıdır. Klinik görüşme, danışanın sorununun çözümüne odaklı olduğu için olguyu anlayıp merakı doyurmak üzerine değildir. Saf skoral değerler psikopati hakkında kesin bir yargı sağlamaz, ancak olgunun alt dallarıyla ilgili fikir verebilir. Klinik görüşme ile harmanlanmayan klinik testler anlamsız, skorları yüzünden kafa karıştırıcı ve etiketleyici olmaktadır. Bu yüzden durumun tespiti ve testlerin işlevsel kullanımını sağlamak için alanında uzman kişilerin testleri yapması çok önemlidir.

Psikolojik(klinik) Testler Nelerdir?

  • Psikopatolojik durumu anlamak üzere geliştirilen testler(Beck Depresyon Envanteri, SCL-90...),
  • Zekayı testleri (WISC-r, WAIS,CAS...)
  • Romantik İlişkiye yönelik testler,
  • Kişilik Profiline Yönelik testler (MMPİ, Projektif testler...)
  • Meslekli testler (Mobbing Ölçeği, Tükenmişlik Envanteri...)

... ve daha bir çok çeşidiyle görüşme esnasında ihtiyaca göre belirlenerek uygulanabilir.