Mobbing Nedir?

Mobbing Nedir?

Kelime anlamı itibariyle mobbing, iş yerinde yaşanan birey üzerinde olumsuz etkiler bırakan hakaret, taciz, şiddet olaylarının tümüdür. Tek bir anlaşmazlığın mobbing olmadığı gibi iş anlaşmasında altına imza atılan hak kayıpları da mobbing olarak sayılmamaktadır. Uzun süredir, ayda en az birkaç defa, karşınızdaki kişinin size zarar verme niyetiyle, tacizin dozunu arttırarak, mutlaka iş ortamında gerçekleşen şiddet davranışlarıdır. Bu şiddet davranışları genellikle duygusal şiddet(hakaret, dedikodu, başkalarına kötüleme, iftira) olmakla birlikte ekonomik(maaşınızın geç yatması, primlerin engellenmesi), cinsel ve fiziksel de olabilir.

Mobbing altında kalan kişi hedef alındığı andan itibaren psikolojik olarak zor bir süreç içine girer. Yıldırma kişinin benliğini, sosyal ilişkilerini, mesleki konumunu, kişilerarası iletişimi ve daha nadiren de olsa fiziksel sağlığını tehdit eder. Maddi gelir ve statü kaynağı olan iş yerinde yetiştirilmesi mümkün olmayan işlerle uğraşmak, yeteneklerinizin ve bilgilerinizin çok altında işler verilmesi, iş çevresi içinde itibarsızlaştırılmak, işsiz kalma korkusu, sürekli sıkıntılı bir durum içinde olmak, hakaretlere ve iftiralara maruz kalmak, hakkınızda dedikodu yapılıyor olması, arkadaşlarınızın içinde küçük düşürülmek, mobbinge uğrayan kişinin karşılaşacağı olumsuz durumlardan sayılabilir. İş yerindekiler, arkadaşlarınız hatta aileniz bu durumu anlamıyor ve sosyal olarak insanlarda uzaklaşmış olabilirsiniz.

Kasıtlı olarak iş ortamında size zarar verenin istediğ,i sizin kendi sorunlarınızda boğulup iş ortamıyla ilgili süreçlerden uzaklaşmanız ve kendi çıkarına olanı yapmak için fırsat doğmasıdır. Mobbing sonucu en sık karşılaşılan sorunlar; kaygı ve korku duygularında artış, uykusuzluk, sırt, bel ve baş ağrıları, halsizlik, iştahsızlık, isteksizlik, depresif semptomlar, kendini yetersiz ve işe yaramaz hissetme, işle ilgili karşılaşılan kişileri anlayamama, konsantre olamamadır. Eğer bu durumla bir yıldan daha fazla süredir karşılaşıyor ya da bir şekilde o işten ayrılmışsanız işe geri dönmek hiç istemiyor ya da çalışmanın yorucu, kötü, değmez bir durum olduğunu düşünüyor olabilirsiniz.

Mobbingle mücadele konusunda ülkemizde yasal mücadeleler oldukça geç sonuçlanmakta ve yasal süre zarfında kişi işsiz kalabilmektedir. Mobbing davalarında, tacizin en az iki kişi tarafından kanıtlanması, iş arkadaşlarınızın yanınızda yer alarak mücadelenize katılması, elektronik ya da kağıt üstünde belgelerin olması dava süreçlerini hızlandırır. Bunun yanı sıra saile ya da arkadaşlardan gelecek osyal destek mobbingle mücadelede size güç veren ve odağınızı değiştirir. Sosyal destek olarak aileniz ve arkadaşlarınızın desteği paha biçilmez olduğu gibi bir uzmanla yapacağınız profesyonel görüşmeler de durumu en az zararla atlatmanıza yardımcı olacaktır. Psikoterapiyle, mobbingle başa çıkmayı ve yeni yollar geliştirmeyi, mobbingle kaybedilen benlik saygısını yeniden kazanmayı ve sosyal ilişkilerinizde yeniden işlevselliğini kazanmayı çalışabilirsiniz.