Online Terapi Nedir?

Online Terapi Nedir?

Geleneksel Terapi Yöntemleri önceden ayarlanmış bir saatte, psikoloğun kendi yerinde, yüz yüze yapılan ve yapılan görüşmede terapistle danışan arasındaki duygusal aktarımın temel alındığı terapilerdir. Yüz yüze yapılan terapilerde, danışanın kendisini güvende ve rahat hissedeceği terapötik ortamı sağlamak psikoloğun sorumluluğudur. Türk Psikologlar Derneği tarafından Geleneksel Olmayan Terapi Yöntemleri olarak kabul edilen online terapiler globalleşen dünyayla birlikte, yüz yüze gelmenin mümkün olmadığı durumlarda başvurulan yöntemdir. Özellikle, fiziksel olarak danışan ve terapistin fiziksel mesafe nedeniyle buluşamadıkları, günümüzün sorunu olan pandemi gibi sosyal mesafe kurallarına uyma zorunluluğu olduğu durumlarda başvurulan yöntem online terapilerdir.

Online Terapiler Nasıl Yapılır?

Online terapilerde de yüz yüze terapilerde olduğu gibi genellikle haftada bir görüşmeler planlanır. Ancak seans sıklığı, ruhsal problemin durumuna göre danışan ve terapist tarafından daha sık ya da daha seyrek olarak da belirlenebilir. Seans süreleri olarak, yüz yüze terapilerde olduğu gibi bireysel seanslar 50 dakika olarak yapılmaktadır ve seansın ücreti online ödeme yöntemleriyle yapılır. Online terapilerde de seans yapıları, yüz yüze yapılan terapilerle eştir. Görüşmeler ise online görüşme programları kullanılarak gerçekleştirilir.

Online Terapide Nelere Dikkat Edilmeli?

Terapilerde danışanın terapiste güveni ve ruhsal problemlerini çözme motivasyonu terapin başarısını büyük oranda belirler. Online terapilerde de güven ve motivasyonu etkileyebilecek teknik sorunların olmamasına dikkat etmek online terapi sürecinin sağlıklı yürütülmesine yardımcı olacaktır. Önceden ayarlanan zamana sadık kalarak terapiye başlamak, verilen seans ödevlerini yerine getirmek ve danışanın evinde kendisini iyi hissedeceği bir terapi ortamı ayarlaması seansın sorunsuz işlemesi için dikkat edilmesi gereken hususlardandır. Online terapiler, Bilişsel Davranışçı Terapiler gibi yapılandırılmış seansların sorunsuz olarak yürütüldüğü yöntemlerdir. Bu yönüyle panik atak, kaygı problemleri, fobiler, obsesyonlar ve pandeminin hayatımıza kattığı negatif duygulanımları azaltmak için iyi bir yöntemdir. Bunun yanı sıra online terapiler sorunun ne olduğunu tanımlayamayan ancak ruhsal olarak sıkıntıda hissedenlerde, madde ve alkol bağımlılıklarında, halüsinasyon ve hezeyan durumlarında, kendine zarar verme düşüncesi olanlarda ve intihar yönelimi olan kişilerde kullanılmaması gereken yöntemlerdir.