Ruh Sağlığı Çalışanları Kimlerdir?

Ruh Sağlığı Çalışanları Kimlerdir?

Psikolog, psikiyatrist, Psikolojik Danışman, Terapist gibi ünvanlarla çalışan ruh sağlığı çalışanlarının bazı konularda yetki ve yeterlilikleri ortaklaşsa da temelde farklı alanlar üzerinde çalışırlar. Amaçları insanlara duygusal ve davranışsal problemlerinde yardım etmek ve insan üzerine çalışmak olsa da aldıkları eğitimler ve yaklaşımları birbirlerinden farklıdır.

Psikiyatristler, tıp doktoru olup uzmanlıklarını psikiyatri anabilim dalında tamamlayan kişilerdir. Ruh sağlığına ilişkin ilaç yazma yetkisi bir tek psikiyatrlara aittir. Psikiyatristler, bir terapi formasyonu tamamlamış olup psikoterapi ve ilaç düzenlemesini birlikte yürütebildiği gibi sadece alanın tıbbi kısmıyla da ilgileniyor olabilirler.

Psikolojik Danışmanlar, Eğitim fakültelerinin 4 senelik Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun olan kişilerdir. Lisans mezunu bir psikolojik danışman, özellikle gelişim üzerine danışmanlık yaparlar. İstedikleri takdirde herhangi bir terapi formasyonunda eğitim alarak ve iki senelik yüksek lisans yaparak alanlarında uzman ünvanı kazanıp terapötik çalışma yürütebilirler.

Psikologlar, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin 4 senelik psikoloji bölümünü bitiren kişiler psikolog ünvanıyla mezun olurlar. Psikologların endüstri, gelişim, bilişsel, sosyal, sağlık gibi pek çok alt çalışma disiplini vardır. Yalnızca klinik psikoloji yüksek lisansına sahip olan eğitimini aldıkları alanda terapi yapabilmektedir.